קבלנים רשומים מתחילים וגם וותיקים מסכימים כולם שסיווג קבלנים לא קל להבין. אנחנו כאן בשביל להציג את הדברים בצורה פשוטה וברורה. הדבר הראשון שאתם צריכים להבין הוא שסיווג קבלנים מתבסס על 3 פרמטרים: מספרים, אותיות, מספרי קוד ענף.

המספרים נקבעים על פי הוותק שלכם ברישום בפנקס הקבלנים, האותיות משייכות אתכם לענף מסוים וקוד הענף נועד למטרת סימון.

בשביל מה צריך סיווג קבלנים?

החוק בישראל מגביל את העבודה שמותר לכל קבלן רשום לקבל על עצמו ובהתאם מתבצעת חלוקה של הקבלנים לפי דרגות. ככל שהסיווג שלכם יותר גבוהה כך תוכלו לבצע פרויקטים גדולים יותר. סיווג קבלנים נועד לוודא שקבלנים יבצעו רק עבודות שמתאימות ליכולות שלהם.

המשמעות של האותיות בסיווג קבלנים

קבלנים רשומים משויכים אל ענפים וקבוצות כאשר לא ניתן לעבור בין קבוצות. ההשתייכות שלכם לקבוצה מסוימת נקבעת בהתאם לתחום העיסוק. את הענפים מחלקים ל-3 קבוצות: א', ב', ג' כאשר ההבדלים בין הקבוצות מתבטאים בהיקף הפרויקטים. היקף הפרויקטים המקסימלי ניתן לקבלנים שמשתייכים לקבוצה ג'.

משמעות של מספרים בהגדרת סיווג קבלנים

מספרים מגדירים בתוך הקבוצות את הדרגות שבאות לידי ביטוי בשווי של הפרויקטים שהקבלן רשאי לקחת על עצמו. ככל שהמספר שלכם יותר גבוהה כך גם השווי של הפרויקטים שאתם רשאים לקבל על עצמכם. קבלן רשום חדש מקבל סיווג של מספר 1 ולאחר שנה הוא רשאי להתקדם אל סיווג 2.

הענפים מזוהים על פי קודים מספריים שמונים 3 ספרות. אין משמעות לקודים פרט לנוחות. כך למשל, קוד של קבלן שיפוצים הוא 131 וקוד של קבלן רגיל הוא 100.

איך אפשר להעלות את הסיווג?

בקשות לצורך העלאת סיווג קבלני מוגשות בתום שנה (לפחות) מהמועד בו אושר הסיווג הקיים. על הבקשה להוכיח שמאז קבלת הסיווג הקודם בצעתם עבודות בהיקף גדול ואתם אכן ראויים לסיווג גבוה יותר.

למידע נוסף היכנסו לאתר: https://rkablanim.co.il/